tematyka szkoleń dla rad pedagogicznych


NAUCZYCIELE

1. Coaching w pracy szkoły i nauczyciela.                                                
2. Wykorzystanie cyklu Kolba w pracy nauczyciela.
3. Praca zespołów nauczycielskich.
4. Współpraca z rodzicami – jak ją skutecznie organizować?
5. Zebrania z rodzicami – czemu służą, jak je organizować?
6. Jak planować pracę nauczyciela w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych.
7. Lepsza komunikacja – mniejsza frustracja czyli o umiejętnościach komunikacyjnych nauczyciela.
8. Autorytet nauczyciela – skąd się bierze, jak go kształtować?
9. Stres i wypalenie zawodowe – jak nastawiać się na sukces i unikać wycieńczenia?
10. Zarządzanie sobą w czasie czyli o skutecznym planowaniu.

(4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)


UCZNIOWIE

1. Motywowanie uczniów do nauki.                          
2. Jak uczyć uczniów uczenia się?
3. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – kim są i jak się uczą?
4. Inteligencje wielorakie – odkrywanie mocnych stron ucznia.

 (4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)


NAUCZANIE

1. Ocenianie kształtujące.                                                                          
2. Efektywne nauczanie
3. Praca zespołowa na lekcjach.
4. Mapy mentalne – wykorzystanie w praktyce szkolnej.
5. Metoda projektu w praktyce edukacyjnej.
6. Cykl Kolba w pracy nauczyciela.

(4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)


WYCHOWANIE

1. Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie?                                                        
2. Inteligencja emocjonalna – czym jest i jak ją kształtować?
3. Klasa jako grupa – budowanie dobrego zespołu.
4. Budowanie poczucia własnej wartości uczniów.
5. Rozwiązywanie konfliktów. Jak osiągać rozwiązania typu:  wygrana-wygrana?

(4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz